Swyddi gwag

Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o wella ein gwasanaethau i'n cwsmeriaid, i'n hymgeiswyr ac i'n darpar weithwyr ac, o gadw hynny mewn cof, rydyn ni wedi lansio system e-Recriwtio newydd sbon yn ddiweddar.

Byddwch yn gallu ymgeisio am swyddi gwag ar-lein, cadw llygad ar gynnydd eich ceisiadau, derbyn hysbysiadau drwy e-bost am swyddi gwag Chwaraeon Cymru a bod yn rhan o'n cronfa dalent ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol - profiad ymgeisio symlach yn gyffredinol i ymgeiswyr.         

Er ein bod yn mynd yn 'electronig', dydyn ni ddim eisiau colli'r elfen bersonol yn ein gwasanaeth. Os byddwch yn cael anhawster gyda mynd i mewn i'r system neu wrth weithio eich ffordd drwyddi, neu os oes gennych unrhyw adborth am y broses ymgeisio newydd, mae croeso i chi gysylltu a ni ar jobenquiries@sportwales.org.uk .

Cliciwch yma i gael eich ailgyfeirio i'n tudalennau e-recriwtio, a phob lwc!