Gweithio mewn partneriaeth

Uno'r genedl falch chwaraeon


Yr ydym yn allweddol wrth ddod â phobl, cymunedau a sefydliadau at ei gilydd mewn ymgais i wneud Cymru'n egniol, gyflawni'r gorau ar gyfer ei bobl a meithrin balchder cenedlaethol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda llu o sefydliadau; arwain a chefnogi pobl i ymuno hyd eu hymdrechion i gael y canlyniadau gorau posibl.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio'n agos gyda phob Awdurdod Lleol, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon a Sefydliadau Addysg.

Wrth i ni herio ein hunain i sicrhau canlyniadau hyd yn oed mwy, bydd angen i ni feithrin cysylltiadau â sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill, sy'n rhannu ein huchelgais i greu cymunedau bywiog a gweithgar ar draws Cymru.