Strategaeth Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi pennu cyfeiriad newydd ar gyfer ei waith yn y dyfodol.

Gan ymgorffori'r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru, mae Strategaeth Chwaraeon Cymru yn datgan sut bydd Chwaraeon Cymru yn chwarae ei ran mewn dod â'r Weledigaeth yn fyw.

Sport Wales Strategy Cym

Y pwrpas yw 'Galluogi Chwaraeon yng Nghymru i Ffynnu' ac mae'n manylu ar chwe lefel o fwriad strategol a fydd yn dylanwadu ar y ffordd mae'r sefydliad yn gweithio yn y dyfodol.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am Strategaeth Chwaraeon Cymru.