Sian Davies

Mae Sian yn aelod o uwch dîm rheoli Mencap Cymru ar hyn o bryd ac mae'n arweinydd profiadol yn y trydydd sector. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd ac mae hefyd wedi cael swyddi ym maes Materion Cyhoeddus a Chysylltiadau Cyhoeddus, yn ogystal â chyfnod o ddysgu Saesneg yn Ne America.

Drwy ei gwaith gyda Mencap Cymru y mae Sian wedi datblygu dealltwriaeth o gynnwys a'r rhwystrau amlwg sy'n parhau i atal integreiddio ystyrlon. Hefyd drwy'r gwaith hwn y mae Sian wedi dysgu gwerthfawrogi'r potensial sydd gan chwaraeon i herio camsyniadau allanol a gwella dyheadau personol. Y posibilrwydd hwn, i baratoi'r rhai sy'n cael eu dieithrio fwyaf
oddi wrth gymryd rhan, yw prif ddiddordeb Sian fel aelod o'r Grŵp.                                  


Yn ei hamser hamdden, mae Sian yn mwynhau rhedeg, archwilio llefydd newydd a darllen.


"Rydw i wir yn gyffrous ynghylch astudio sut mae gwneud chwaraeon yn fwy hygyrch drwy gyfrwng fy aelodaeth i o'r grŵp yma. Rydw i'n gwybod o brofiad personol bod cymryd rhan mewn chwaraeon yn allweddol i les ac i berthyn. Mae'n gallu trawsnewid bywyd rhywun; yn y pen draw, y gobaith ydi helpu i greu cymunedau cadarn a chydlynol."