Samar Wafa

Mae Samar yn aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru. 

Cafodd ei magu yng Nghyncoed a mynychodd Ysgol Uwchradd Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd, gan gynrychioli'r ddau sefydliad mewn pêl rwyd, hoci, athletau a phêl fasged. Ar ôl graddio gyda BSc (Anrh) mewn Gweinyddu Busnes ac interniaeth ryngwladol yn Affrica, dychwelodd i Gaerdydd ac ennill cymwysterau mewn hyfforddi chwaraeon, maeth cymunedol a rheoli hamdden. Yn nes ymlaen sefydlodd ei chwmni chwaraeon, ffitrwydd a maeth ei hun.       

Mae Samar wedi gweithio'n helaeth ar lawr gwlad ac ar lefel gymunedol, a thrwy ei gwaith gydag elusennau lleiafrifol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg niferus, mae wedi bod yn cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ac yn creu newid agwedd gwirioneddol tuag at weithgarwch corfforol. Mae'n ieithydd brwd sy'n siarad pump o ieithoedd. Mae Samar wedi gweithio gyda Gemau Olympaidd Llundain 2012 a Chwpan Rygbi'r Byd, yn ogystal ag UEFA, Chwaraeon Caerdydd a Hanner Marathon Caerdydd yn fwy diweddar, i roi Cymru ar y map chwaraeon rhyngwladol. Cafodd ei chyfuniad o weithgareddau a chyflawniadau eu cydnabod pan gyrhaeddodd restr fer gwobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn Chwaraeon Cymru yn 2013.