Richard Harry

Richard HarryRichard yw Cadeirydd Grŵp Cynghori Chwaraeon Cymru.

Yn ei dymor cyntaf fel aelod o'r Grŵp, arweiniodd Richard y tîm a gynhyrchodd yr adroddiad arloesol  'Gweithredu Heddiw dros Yfory Egnïol', gan ddatgan y tueddiadau allweddol a fydd yn trawsnewid chwaraeon a chymdeithas Cymru yn ystod y degawd nesaf.

Ar ôl cael profiad fel ymgynghorydd polisi yn Nhrysorlys EM, ac fel arbenigwr gwybodaeth gyda'r GIG, derbyniodd Richard swydd ymchwil yn Chwaraeon Cymru yn 2006. Mae ganddo radd mewn Cyfrifeg ac Economeg, gradd Meistr mewn Polisi Cyhoeddus a Diploma Ôl Radd mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol, pob un o Brifysgol Caerdydd.

Yn ystod ei saith mlynedd gyda Chwaraeon Cymru, mae Richard wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys datblygu adnodd segmentu pobl Chwaraeon Cymru, yr Arolwg ar Oedolion Egnïol, a'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol. Erbyn hyn mae'n cyfuno ei waith gyda'r Grŵp Cynghori â'i rôl fel dadansoddwr yn y sector addysg / Pennaeth Dadansoddi Ystadegol bwrdd arholi CBAC.