Peter Drew

Mae Peter wedi bod yn Brif Weithredwr Tennis Cymru am y pum mlynedd diwethaf gan oruchwylio datblygiad diweddar llwyddiannus Cynllun Gweledigaeth 2020 Tennis Cymru, a'i roi ar waith. Nod y cynllun yw cynyddu a datblygu'r cyfranogiad mewn tennis ledled Cymru. Mae ganddo radd Meistr mewn Iechyd ac Addysg Gorfforol o Brifysgol Gorllewin Awstralia, gan arbenigo mewn chwaraeon ieuenctid, a hefyd cymwysterau hyfforddi tennis ar lefel uwch.

Yn wreiddiol o Seland Newydd, mae gan Peter 20 mlynedd o brofiad o weithio mewn gwahanol ddiwylliannau chwaraeon yn Seland Newydd, Awstralia, Lloegr a nawr Cymru, ac mae'n gobeithio gallu defnyddio'i brofiadau amrywiol i gynnig persbectif gwahanol i Grŵp Cynghori Chwaraeon Cymru. 

Ag yntau'n hanu o Seland Newydd, mae Peter wrth gwrs yn hoff iawn o rygbi, ond mae'n brofiadol ac yn wybodus mewn nifer o chwaraeon eraill hefyd.