Marco Arkesteijn

Mae cymryd rhan mewn chwaraeon amrywiol o oedran ifanc wedi cymell Marco Arkesteijn i ddilyn gyrfa sy'n canolbwyntio ar rôl ymarfer fel rhan o iechyd unigolyn. Darparodd gradd mewn Gwyddorau Symudiad Dynol, ac wedyn PhD mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer, sylfeini er mwyn deall sut mae pobl yn symud, ac effaith hyn ar y corff cyfan.

Ar hyn o bryd mae Marco Arkesteijn yn Ddarlithydd mewn Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fel rhan o'i addysgu, mae'n cynnwys technolegau modern yn gyson, sy'n gallu helpu i gymell a rhoi gwybodaeth i unigolion am eu hiechyd eu hunain. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys effaith ymarfer ar gryfder a chydsymudiad y cyhyrau, yn enwedig mewn oedolion hŷn, ond hefyd yn y boblogaeth athletig. Mae Marco hefyd yn aelod o'r Rhaglen Heneiddio'n Dda yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar atal codymau mewn oedolion hŷn.               

Yn unol ag uchelgais Chwaraeon Cymru, mae'n gobeithio annog pawb i fwynhau bod yn egnïol yn gorfforol a chymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'r gweithgareddau chwaraeon mae ef yn cymryd rhan ynddynt yn cynnwys pêl droed a thennis. Mae'n mwynhau cerdded a beicio, i gymudo'n ddyddiol ac ar gyfer hamdden, gan fwynhau'r golygfeydd godidog sydd i'w cael yng Nghymru.