Janie Frampton

Janie FramptonFel Cyfarwyddwr Sports Officials Consultancy, mae Janie yn cael ei harwain gan ei chred gadarn yn natblygiad unigolion drwy gyfrwng dull o ddysgu sy'n rhoi lle canolog i bobl.

Fel hwylusydd, darlithydd a swyddog chwaraeon rhyngwladol profiadol, mae gan Janie wybodaeth eang am dueddiadau addysgol a thechnegau dysgu blaengar er mwyn bod yn greadigol wrth ddatblygu gweithluoedd gyda nifer o Gyrff Rheoli Chwaraeon. Mae hi hefyd wedi gweithio llawer gyda swyddogion mewn nifer o gampau a Chyrff Rheoli allweddol, o lawr gwlad i lefel elitaidd.      

Mae'n cynnig cyfoeth o wybodaeth mewn datblygiad trefniadaethol fel Prif Swyddog Gweithredol Sports Officials UK Ltd ac fel aelod o fwrdd cyrff amrywiol. Mae'n arbenigo ar ddatblygu pobl drwy eu dysgu a'u hysbrydoli i gredu yn eu potensial eu hunain a'i gyflawni, ac mae'n darparu cyfoeth amhrisiadwy o brofiad, gwybodaeth, sgiliau a llwyddiant i'w cymell i lwyddo.                             

Arferai Janie fod yn swyddog rhyngwladol yn y byd pêl droed ac, ar hyn o bryd, mae'n Hyfforddwr a gydnabyddir ar lefel byd gan y corff ar gyfer pêl droed, gan weithredu mewn sawl Cwpan Byd.                   

Ar wahân i wylio pêl droed a chwaraeon yn gyffredinol, mae hi'n mwynhau ffotograffiaeth amatur, cerddoriaeth, darllen a hyfforddi ar gyfer marathonau.

"Troi gweledigaeth yn realiti drwy ysbrydoli pobl i fyw bywyd iachach drwy chwaraeon"