James Owens

Mae James yn Rheolwr gyda Chwaraeon Cymru yn Swyddfa Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn ychwanegol at fod yn gyfrifol am waith Chwaraeon Cymru yn y rhanbarth, mae hefyd yn arwain ar ddatblygu gweithlu ledled Cymru, sy'n cynnwys hyfforddwyr, dyfarnwyr, gwirfoddolwyr a datblygu arweiniad.

     
Mae ganddo gefndir mewn Datblygu Chwaraeon a Rheoli Cyfleusterau ac mae wedi Rheoli canolfannau hamdden yng Nghymru a Lloegr. Yng Nghymru, mae wedi gweithio ar brosiectau sy'n cynnwys adolygiad o chwaraeon cymunedol, nofio am ddim a gweithleoedd egnïol.
Hefyd mae James yn cynrychioli Chwaraeon Cymru ar Bwyllgor Hyfforddi'r DU, Bwrdd Quest y DU a grŵp Prif Swyddogion Diwylliant a Hamdden Cymru.


Y tu allan i'r gwaith, mae James yn cymryd rhan mewn llawer o chwaraeon, gan gynnwys triathlon a beicio, ac mae'n cael ei gadw'n brysur iawn gan ei dri o blant.