Heather Brock

Ar ôl gorffen ei gradd mewn Gwyddorau Deunyddiau a Meteleg ym Mhrifysgol Nottingham, ymunodd Heather â W H Smith fel Myfyriwr Graddedig Corfforedig, cyn dychwelyd adref i'r Bontfaen i ymuno ag RS Bird Ltd, y busnes teuluol.      

Am gyfnod o 25 mlynedd wedyn, bu Heather yn gyfrifol am adnabod a gweithredu nifer o newidiadau arwyddocaol yn y cwmni, gan ddatblygu ei safle masnachu a sicrhau Waitrose fel tenant. Mae hyn wedi rhyddhau cyfran sylweddol o'i hamser i roi sylw i ddiddordebau eraill.

Ymunodd Heather â Bwrdd Rhwyfo Cymru 4 blynedd yn ôl fel Cyfarwyddwr Cyllid a chafodd ei hethol yn Gadeirydd yn 2014. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi dod yn gyfarwydd â Chwaraeon Cymru, ac yn enwedig ei ryngweithio â Chyrff Rheoli Cenedlaethol. Roedd hefyd yn aelod o Bwyllgor Cyllid Gemau Cymanwlad Cymru yn ystod y cylch diwethaf ac mae newydd gael ei hailethol.             

Mae Heather wrth ei bodd gyda chwaraeon ac ar ôl treulio cymaint o flynyddoedd yn cefnogi ei dau fab, sydd wedi tyfu i fyny bellach, ac yn gwirfoddoli yn eu clybiau, mae'n awyddus iawn i chwarae rhan yn nyfodol chwaraeon yng Nghymru.