Gareth Hopkins

Fel arweinydd telegyfathrebu profiadol ar lefel uwch, Gareth Hopkins yw Pennaeth Newid Gweithredol BT. Mae'n rhedeg sefydliad sy'n gyfrifol am waith trawsnewid strategol Openreach ar ei systemau TG craidd, ei brosesau cynllunio a'i ddulliau cyflwyno yn y maes.                  

Graddiodd o raglen arweinwyr y dyfodol BT ac mae wedi treulio naw mlynedd gyda'r cwmni, gan ddatblygu portffolio helaeth o swyddogaethau, yn amrywio o redeg timau peirianneg mawr ledled y DU i weithio yn Asia gan adeiladu datrysiadau band llydan ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae'n hanu o Abertawe ond yn treulio llawer o'i amser ym mhencadlys Openreach yn Llundain.            

Mae Gareth yn hoff iawn o chwaraeon ac mae wedi chwarae rygbi er pan oedd yn chwech oed ar bob lefel bron yng Nghymru. Mae i'w weld yn rheolaidd yn mynydda ledled Prydain ac Ewrop hefyd, ac yn hoff iawn o chwarae golff.

"Rydw i wedi cael pleser mawr erioed o fod yn aelod o dimau a chymryd rhan mewn chwaraeon.  Datblygodd fy ethos chwaraeon i'n gynnar yn yr ysgol ac mae'r sgiliau rydw i wedi'u dysgu drwy chwarae rygbi yn arbennig wedi bod o help mawr i fy ngyrfa fusnes i. Mae chwaraeon yn eich caledu chi ac yn meithrin ewyllys i ennill - o ychwanegu hynny at y profiad o arwain y gwaith o drawsnewid cwmni sy'n perthyn i'r FTSE 100, rydw i'n gobeithio y gall fy sgiliau i greu newid cadarnhaol i Chwaraeon Cymru, a helpu i greu'r nod o Baradwys Chwaraeon."