Emily Marchant

Ar hyn o bryd mae Emily yn astudio ei PhD mewn addysg ac iechyd plant ym Mhrifysgol Abertawe. Cafodd ei diddordeb yn y maes ei danio yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol, ble enillodd radd dosbarth cyntaf mewn Gwyddoniaeth Chwaraeon a Gradd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd.        

Ar ôl graddio gyda'i Gradd Meistr, parhaodd Emily â'i llwybr gyrfaol fel ymchwilydd gydag ymyriad gweithgarwch corfforol i blant ag asthma. Ar ôl hyn, dechreuodd weithio i Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl Droed Dinas Abertawe ar raglen iechyd, gan gyflwyno sesiynau maeth a gweithgarwch corfforol i blant a theuluoedd yn ardal Bwrdd Iechyd PABM. Yn ychwanegol at Grŵp Cynghori Chwaraeon Cymru, mae Emily hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae Emily wedi mwynhau gweithio gyda phlant erioed ac, oherwydd hynny, aeth i brofi awyrgylch gwersyll haf i blant yn America. Treuliodd bedwar haf yn gweithio fel hyfforddwraig bêl droed yno ac, wedyn, cafodd ei dyrchafu'n rheolwr grŵp blwyddyn.

Mae chwaraeon wedi chwarae rhan ganolog ym mywyd Emily erioed. Tyfodd i fyny'n chwarae amrywiaeth o chwaraeon a chystadlodd ar lefel ranbarthol mewn pêl droed a chriced. Cynrychiolodd Emily ei Phrifysgol mewn pêl droed am 5 mlynedd, yn gapten clwb, ac un o'i huchafbwyntiau oedd y gêm Varsity flynyddol fawr rhwng y prifysgolion. Mae wedi cwblhau ail hanner marathon yn ddiweddar ac mae'n gobeithio trechu ei gorau personol o 1:40 yn fuan!