Dylan Gallanders

Mae Dylan yn astudio Chwaraeon a Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerfaddon er mwyn datblygu dealltwriaeth ddadansoddol o le chwaraeon, iechyd a gweithgarwch corfforol mewn cymdeithas heddiw.

Ar hyn o bryd mae'n aelod o Raglen Arweinwyr Tîm yr Youth Sport Trust ac mae'n cael profiad yn hwyluso ac yn cyflwyno gweithdai, yn arwain grwpiau o bobl ifanc ac yn creu amgylcheddau cynhwysol i bobl ifanc ffynnu ynddynt.                                             

Arferai Dylan fod yn Llysgennad Ifanc Platinwm ac yn aelod o Grŵp Llywio Llysgenhadon Ifanc Cymru. Mae'n parhau i fod yn angerddol am hybu llais pobl ifanc ac ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.                                 

Mae Dylan wedi gweithio i Gyngor Wrecsam yn cydlynu ei gynllun Activ 8-2-16, gyda'r nod o ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc sydd ag amrywiaeth eang o anawsterau gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol. Mae hyn wedi cyfrannu at ei angerdd dros hybu cydraddoldeb ac wedi bod yn gyfle iddo ddod i ddeall y rhwystrau sy'n atal cymryd rhan y mae pobl ifanc yn eu hwynebu yn ein cymdeithas gyfoes.

Mae'n mwynhau chwarae a hyfforddi amrywiaeth o chwaraeon, yn ogystal â gwirfoddoli mewn digwyddiadau chwaraeon.