Andy McCann

Andy McCannMae Andy yn ymgynghorydd, mentor a hyfforddwr perfformiad gyda phobl sy'n perfformio ar lefel uchel mewn sawl agwedd ar fywyd, gan gynnwys yr unigolion uchaf eu proffil yn y DU. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr AMCAN Consultancy & Training Ltd a DNA Definitive Ltd.

Arferai fod yn athro llwyddiannus ac yn bennaeth addysg gorfforol a chafodd dull Andy o weithio a'i ethos eu cydnabod wrth iddo dderbyn nifer o wobrau. Ers gadael y byd addysg yn 2004, mae Andy wedi ymwneud â chwaraeon yn gyson, drwy ddarparu cefnogaeth ymgynghorol i UK Sport a SportsCoach UK, ac mae'n ddarlithydd ymweld / cyswllt mewn nifer o brifysgolion yng Nghymru a Lloegr.

Mae ganddo ddiddordeb mewn datblygu perfformiad a chaledi meddyliol ac mae'n hyfforddwr perfformiad arbenigol yng nghyswllt sgiliau meddyliol gyda nifer o dimau ac athletwyr proffesiynol yn y byd chwaraeon. Mae ei waith wedi cael ei ddisgrifio fel gwaith arloesol (Daily Telegraph) ac mae'n cael sylw cyson yn y wasg genedlaethol ac ar y teledu a'r radio.

Mae wedi'i ethol yn Gymrawd o'r Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol ac mae'n awdur sydd wedi cyhoeddi'i waith yn rhyngwladol. Caiff ei gomisiynu'n aml i ysgrifennu ar gyfer amrywiaeth eang o gyhoeddiadau ac mae'n siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau. Mae Andy wedi siarad mewn digwyddiadau cenedlaethol amrywiol, gan gynnwys digwyddiadau'r Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol ac ar y cyd â brandiau perfformiad chwaraeon mawr. Hefyd. Mae Andy yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymru ar gyfer y Gymdeithas Strôc.               

"Mae'n bleser cael bod yn aelod o Gorff Cynghori Chwaraeon Cymru. Rydw i'n hyderus y gallwn ni yng Nghymru, fel cenedl, gael ein hannog ymhellach i beidio ag ildio'r cyfrifoldeb am ein gweithgarwch corfforol ein hunain, ein ffordd o fyw a'n hiechyd, a bydd hynny o fudd wrth reswm i'n cymunedau ni ac i'r wlad yn gyffredinol."