Grŵp Cynghori Chwaraeon Cymru

Mae Grŵp Cynghori Chwaraeon Cymru yn cynnwys ffigurau blaenllaw o fyd masnach, iechyd, cyfathrebu, addysg a hamdden.

Canfod yr her a fydd yn wynebu'r diwydiant yn y dyfodol yw nod y grŵp a bydd yn gyfrifol am sicrhau bod gweledigaeth Chwaraeon Cymru ar gyfer y sector yn cael ei chyflawni yn y tymor hir.                                                   

Mae'r grŵp yn cael ei sbarduno gan Chwaraeon Cymru, ac yn atebol iddo, a'i nod yw edrych ar dueddiadau a chyfranogiad mewn meysydd fel poblogaeth, cymdeithas a thechnoleg, ac ymchwilio iddynt. Bydd y darganfyddiadau'n ceisio bod o fudd i'r sector cyfan, gan gynnig dealltwriaeth a chanllawiau ar gyfer cyflawni'n well yn derbyn cefndir o lai a llai o adnoddau.

Y Grŵp  

Mae 13 aelod yn y grŵp ac, fel Cadeirydd Chwaraeon Cymru, dyma'r Athro Laura McAllister i egluro:

"Rydym wedi dewis pob aelod o'r grŵp yn benodol, yn seiliedig ar eu sgiliau, eu diddordebau, eu gallu i feddwl yn strategol a'u parodrwydd i ddysgu oddi wrth eraill a gwahanol sectorau".

Felly dewch i gyfarfod y grŵp:

Gweithredu heddiw dros yfory egnïol

Ym mis Tachwedd 2014, cyhoeddodd y Grŵp Gweithredu Heddiw dros Yfory Egnïol. Cynhyrchwyd yr adroddiad mewn partneriaeth â chwmni sy'n rhagweld tueddiadau, Future Foundation, a naw phartner o fyd addysg, chwaraeon ac iechyd. Mae'n datgan y tueddiadau allweddol y gall chwaraeon eu rhagweld ar gyfer y dyfodol er mwyn parhau'n berthnasol, ar gael ac yn atyniadol i bawb yng nghymdeithas Cymru.

Safle Mewngofnodi Aelodau'r Grŵp

I fewngofnodi i safle aelodau'r Grŵp Cynghori, cliciwch yma.