Cenedl o Bencampwyr

Bod y gorau y gallwn ni

Mae gennym ni gyfoeth o hanes yn y byd chwaraeon yng Nghymru. Byddwn yn mynd ati'n frwd i adeiladu ar sylfeini ein llwyddiant i fod y gorau y gallwn ni ar y lefelau uchaf.

Y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd diwethaf oedd y Gemau Olympaidd mwyaf llwyddiannus i Gymru ers 100 mlynedd, gan ennill pum medal a hefyd enillwyd bron i chwarter medalau aur Paralympiaid Prydain Fawr gan athletwyr Cymru.                    

Bellach mae gennym ni nifer arwyddocaol o athletwyr gwrywaidd a benywaidd sydd wir o safon byd ac sy'n enwog ledled y byd am eu cyflawniadau chwaraeon: Aled Sion Davies, Geraint Thomas, Jazz Carlin a Natalie Powell i enwi dim ond rhai.

Buddsoddi yn y dyfodol

Yn dynn ar eu sodlau mae cenhedlaeth newydd o dalent sy'n gwneud ei marc ar lefel iau a byddwn yn darparu i'r rhain bob cyfle i fod yn fuddugol ar lwyfan y byd, drwy gyfrwng cefnogaeth a gwasanaethau penodol.                                                             

Rydym ni eisiau buddsoddi yn nhalent y dyfodol ac elwa cymaint ag y gallwn ni o'r teimlad o falchder ac o gyflawni a geir yng Nghymru yn sgil y Gemau Cymanwlad, Olympaidd a Pharalympaidd. Mae'n ymwneud â buddsoddi  mewn treftadaeth i bara am byth.