Cyhoeddiadau Allweddol

Ceir amrywiaeth eang o gyhoeddiadau ac adnoddau yn nhudalennau penodol y cynlluniau a'r prosiectau yn y wefan hon. Er enghraifft, os ydych yn chwilio am wybodaeth am gyllid, gellir cael hyd iddi yn yr adran Cyllid a chefnogaeth.

Fodd bynnag, ceir nifer o gyhoeddiadau corfforedig allweddol yr ydym wedi eu crynhoi isod.

Os hoffech gopi caled o'r cyhoeddiadau, cysylltwch ag info@sport.wales i wneud cais am gopi caled.

Adolgyiad

 

Dogfen Fuddsoddi 2018/19.

Cynllun Busnes 2018/19

Nofio Am Ddim yng Nghymru: Adolygiad 2018 

Adroddiad Blynyddol Safonau Iaith Gymraeg Chwaraeon Cymru 18/19

Sefydliad Gwyddorau Perfformio Cymru - Troslwg ac Adroddiad Blynyddol ar Weithgareddau

Adolygiad o Gynlluniau Grantiau Chwaraeon Cymru a gyllidir gan y Loteri Genedlaethol 2019

Cynllun Iaith Gymraeg Chwaraeon Cymru

Gwerthusiad o Raglen Galw am Weithredu Chwaraeon Cymru

Cyfarwyddyd Fframwaith Gallu

Adolygiad Blynyddol

 

Iaith Gymraeg

 

Llywodraeth Cymru