Cyhoeddiadau Allweddol

Ceir amrywiaeth eang o gyhoeddiadau ac adnoddau yn nhudalennau penodol y cynlluniau a'r prosiectau yn y wefan hon. Er enghraifft, os ydych yn chwilio am wybodaeth am gyllid, gellir cael hyd iddi yn yr adran Cyllid a chefnogaeth.

Fodd bynnag, ceir nifer o gyhoeddiadau corfforedig allweddol yr ydym wedi eu crynhoi isod.

Os hoffech gopi caled o'r cyhoeddiadau, cysylltwch ag info@sport.wales i wneud cais am gopi caled.

Adolgyiad

 

Chwaraeon Cymru

 

Adolygiad Blynyddol

 

Iaith Gymraeg

 

Llywodraeth Cymru